Víte, že Oxfordský slovník obsahuje přibližně 200.000 slov? A věděli jste, že stačí znát jen 1% z nich, abyste anglicky vyjádřili cokoliv chcete?  

Další dobrá zpráva: pokud nepotřebujete „mluvit jako kniha“ a chcete  se jen domluvit, bude vám k tomu stačit ještě menší počet slov. 

Největší slovníky angličtiny – Oxford, Macmillan nebo třeba Longman obsahují kolem 200.000 slov. To je ohromné množství. Přitom ale stačí znát jen 1% z nich, abyste vyjádřili cokoliv chcete. Důkaz? Autoři všech těchto slovníků používají pečlivě vybraná, nejfrekventovanější slova k tomu, aby definovali jakékoli slovo ve svém slovníku. A kolik těchto speciálně vybraných slov je? Longman jich používá jen 2000 – a vysvětlí jimi jakékoli anglické slovo. Nemusíte tak vědět, jak se řekne třeba „klokan“. Prostě ho popíšete jednoduchými slovy -  „je to australské zvíře, které skáče na velkých zadních nohách a nosí mláďata ve speciální kapse“.

Znáte rozhlasovou stanici Hlas Ameriky? Ta vysílá denně do celého světa a ve svém vysílání používá jen omezený počet speciálně vybraných slov, kterými může být popsána jakákoli událost. Kolik jich je? Přibližně 1500.

Každý zná Wikipedii. Víte ale, že existuje i její zjednodušená verze Simple English Wikipedia? Její autoři používají jenom 1000 nejfrekventovanějších slov. A zvládnou jimi vysvětlit i teorii relativity, fakt ...

Známým zjednodušeným systémem angličtiny je také Basic English, který se skládá pouze z 850 klíčových slov. V Basic English si můžete přečíst dokonce i Bibli. Na její přepis také stačilo 850 základních slov doplněných o 150 „biblických“ slov a slov umožňujících vyjádřit se poeticky.

Pouhých 1000 nejpoužívanějších anglických slov pokryje skoro 90% běžných konverzací. 

Slova prostě nejsou stejně důležitá. Tyto informace nám prozrazuje korpusová lingvistika, která zkoumá jazyk pomocí elektronických jazykových korpusů. Probíhající výzkumy uvádí, že k základnímu dorozumění při běžné komunikaci v angličtině nám opravdu postačí už něco kolem 1000 slov. Je to proto, že při běžné konverzaci se základní slova opakují mnohem častěji než v odborné komunikaci, ve sdělovacích prostředcích nebo dokonce v psaných textech. A nám jde o běžnou komunikaci a základní dorozumění. 

Pokud budete aktivně znát 1000 nejfrekventovanějších slov v angličtině, budete schopni se domluvit.