Čím se EspressoEnglish odlišuje?

3 nejdůležitější rozdíly mezi EspressoEnglish a jinými kurzy:

Obsah, obsah a ... obsah. Jsou různé jazykové kurzy. Výborné, průměrné i špatné.

Existuje něco, co je spojuje? Ano - všechny mají svého autora, který se podle svých schopností, zkušeností a invence snažil vytvořit ten nejlepší jazykový kurz nebo napsat tu nejlepší jazykovou učebnici. Nakonec byla učebnice napsána, vydána a studenti se podle ní začali učit. Některá se jim líbila méně, jiná více. Však to všichni známe.

Musí mít každá učebnice nebo kurz svého autora? Ano, musí. I EspressoEnglish má svého autora. Ten ale nemá konkrétní jméno. Je jím totiž sám život.

EspressoEnglish využívá to nejdůležitější a nejužitečnější v angličtině. Korpusová lingvistika nám dodala data a my vás tedy jen učíme to nejdůležitější ze současné angličtiny. Neseděli jsme u klávesnice a nepřemýšleli "co bychom tak asi mohli dát do kapitoly 7, aby to bylo zajímavé a líbilo se to". Vzali jsme nejdůležitější slovní zásobu angličtiny určenou vědeckou analýzou jazykového korpusu angličtiny, "zabalili" jsme ji do užitečných a češtině velmi podobných anglických frází a vzniklo EspressoEnglish.

Tento kurz obsahuje to nejdůležitější v angličtině, nikoliv to, co si nějaký autor myslí, že je důležité a co se mu hodí "do krámu". Kurz je postavený na vědeckých základech a zaměřuje se jen na to prokazatelně nejužitečnější v angličtině. Popravdě, neměl by tohle být přístup každého autora jazykového kurzu? Učit nejdříve to nejdůležitější a teprve pak to méně důležité? Tak přece nejlépe a nejrychleji pomůže svým studentům. Myslíme si, že to je přece jasné 🙂