Chcete se do 1 roku domluvit anglicky?

Víte, že Oxfordský slovník obsahuje přibližně 200.000 slov? A věděli jste, že stačí znát jen 1% z nich, abyste anglicky vyjádřili cokoliv chcete?  

 • Největší slovníky angličtiny – Oxford, Macmillan nebo třeba Longman obsahují kolem 200.000 slov. To je ohromné množství. Přitom ale stačí znát jen 1% z nich, abyste vyjádřili cokoliv chcete. Důkaz? Autoři všech těchto slovníků používají pečlivě vybraná, nejfrekventovanější slova k tomu, aby definovali jakékoli slovo ve svém slovníku. A kolik těchto speciálně vybraných slov je? Longman jich používá jen 2000 – a vysvětlí jimi jakékoli anglické slovo. Nemusíte tak vědět, jak se řekne třeba „klokan“. Prostě ho popíšete jednoduchými slovy -  „je to australské zvíře, které skáče na velkých zadních nohách a nosí mláďata ve speciální kapse“.

 • Znáte rozhlasovou stanici Hlas Ameriky? Ta vysílá denně do celého světa a ve svém vysílání používá jen omezený počet speciálně vybraných slov, kterými může být popsána jakákoli událost. Kolik jich je? Přibližně 1500.

 • Každý zná Wikipedii. Víte ale, že existuje i její zjednodušená verze Simple English Wikipedia? Její autoři používají jenom 1000 nejfrekventovanějších slov. A zvládnou jimi vysvětlit i teorii relativity, fakt 🙂

 • Známým zjednodušeným systémem angličtiny je také Basic English, který se skládá pouze z 850 klíčových slov. V Basic English si můžete přečíst dokonce i Bibli. Na její přepis také stačilo 850 základních slov doplněných o 150 „biblických“ slov a slov umožňujících vyjádřit se poeticky.

A pokud nepotřebujete „mluvit jako kniha“ a chcete  se jen domluvit, bude vám k tomu stačit ještě menší počet slov. 

Pouhých 1000 nejpoužívanějších anglických slov totiž pokryje skoro 90% běžných konverzací. 

Potřebujete jen vědět, která to jsou. A neučit se je z nudného seznamu, ale zajímavým způsobem a v kontextu.

 • Podle nedávné studie publikované v Oxford University Press pokryje 1000 nejfrekventovanějších slov 89,25% jakékoli konverzace v angličtině.  

Co to vlastně znamená? 

Znamená to, že když se budou John a Sally spolu chvíli bavit a my si zapíšeme úplně všechna slova, která použili a budeme je pak analyzovat, tak zjistíme, že skoro 90% z nich jsou slova ze seznamu 1000 nejfrekventovanějších slov.  Jenom ten zbytek – přibližně 10% jsou slova, která se používají méně často.  Jednoduše řečeno – jenom 1 slovo z 10, která John a Sally použijí, nenajdeme na seznamu 1000 nejfrekventovanějších slov.

 • Slova prostě nejsou stejně důležitá. Některá jsou důležitější 🙂 Tyto informace nám prozrazuje korpusová lingvistika, která zkoumá jazyk pomocí elektronických jazykových korpusů. Jde o rozsáhlé soubory textů, které slouží pro výzkum jazykové praxe a jako datová základna pro tvorbu slovníků, překladačů a podobně. Nás bude hlavně zajímat to, že v posledních letech významně stoupá zaměření i na analýzu mluveného jazyka. Existuje tak třeba i korpus slov vybraných z amerických televizních seriálů. Z údajů korpusové lingvistiky se dozvídáme, že pro porozumění beletrii nebo odborným textům potřebujeme znát větší počet slov, než pro porozumění rozhlasovému nebo televiznímu vysílání. A to nejzajímavější nakonec – k tomu, abychom mohli jednoduše konverzovat, potřebujeme znát ještě menší počet slov. 
 • Probíhající výzkumy uvádí, že k základnímu dorozumění při běžné konverzaci v angličtině nám opravdu postačí už něco kolem 1000 slov. Je to proto, že při běžné konverzaci se základní slova opakují mnohem častěji než v odborné komunikaci, ve sdělovacích prostředcích nebo dokonce v psaných textech. A nám jde o běžnou konverzaci a základní dorozumění. 

Co z toho plyne?

 

Pokud budete aktivně znát 1000 nejfrekventovanějších slov v angličtině, budete schopni se domluvit.

Je teď váš cíl "domluvit se anglicky" v nedohlednu? Nevíte na co se zaměřit a jak ho dosáhnout? 

 • Učíte se jen nárazově anebo jste už angličtinu skoro vzdali?
 • Nebo se učíte, ale moc se nezlepšujete?
 • Zapomínáte i to, co už jste docela dobře znali?
 • Nevíte vlastně na co se zaměřit a která je ta správná cesta k vašemu cíli?

Ten problém má řešení.  

A není ani složité, ani nepříjemné. 

Využijte ho a rok 2015 bude pro vás zlomový. 

 • Postupně se můžete seznámit s nejdůležitější slovní zásobou angličtiny, která vám pomůže co nejdříve efektivně komunikovat.
 • A nemusíte se učit nějaké nezáživné seznamy slov. Všechna tato důležitá slovní zásoba je v kontextu – buď se vyskytuje v užitečných anglických obratech anebo v dialozích, které ilustrují užití těchto obratů v běžné konverzaci. 
 • Veškerá slovní zásoba v kurzu je ve formě přibližně patnáctivteřinových videolekcí namluvených rodilou mluvčí. Celá lekce vám zabere doslova jen pár minut.
 • A to nejzajímavější nakonec - vybrali jsme jen ty anglické obraty, které mají stejnou nebo velmi podobnou strukturu jako odpovídající obrat v češtině. Bude tedy snadné je vstřebat. Slowly but surely… pomalu ale jistě 🙂

Jaké by to bylo ....

 • poradit úspěšně cizinci, který se ptá na cestu ...
 • umět se zeptat cizince, jestli si můžu přisednout, když všechny ostatní stoly jsou obsazené ...
 • použít na firemní poradě obrat, který ne každý zná a vidět překvapení v očích kolegů …
 • upozornit dceru nebo syna na chybu v domácím úkolu a slyšet obdivné "Teda mami/tati..."

Jaké by to bylo?

 

Váš cíl není zas tak daleko, když máte zkušené průvodce: učitele cizích jazyků, slavné profesory i Méďu Béďu 🙂 

 • Za posledních 15 let prošlo firemními jazykovými kurzy, které jsme organizovali, několik tisíc firemních posluchačů. Důležitým komponentem těchto kurzů byla vždy "Angličtina pro zvláštní účely" (meetingy, prezentace, vyjednávání, společenský styk, networking aj.), která rozvíjí znalost nejdůležitější slovní zásoby a frazeologie pro efektivní firemní komunikaci.
 • Dalších 1500 studentů v Brně a v Praze prošlo jazykovými kurzy pro veřejnost se speciálním flexibilním rozvrhem, který umožnil každému studentovi přijít na lekci tehdy, kdy se mu to hodilo. I v těchto kurzech jsme kladli důraz na rozvoj nejužitečnější slovní zásoby, gramatiky a základních komunikačních dovedností.
 • Nyní přicházíme s kurzem angličtiny budovaným za pomoci údajů získaných frekvenční analýzou, tedy na základě statistických znalostí o přirozeném jazyce. Je nutné si uvědomit, že to, co se učíme, není stejně důležité. Pokud se zaměříte jen na to nejdůležitější a nejužitečnější, budete postupovat kupředu rychleji než v běžných jazykových kurzech.
 • Co je důležitější – gramatika nebo slovní zásoba? Obojí je důležité, ale slovní zásoba je mnohem důležitější. Dům se také skládá spíše z cihel než z malty. Slovní zásoba jsou cihly a gramatika je jejich „maltou“, tedy tím, co je drží pohromadě. Spolu s vlivným moderním přístupem k výuce jazyků The Lexical Approach věříme, že slovní zásoba je důležitější než gramatika. A gramatiku je lepší „vstřebávat“ než se jí „učit“. Vstřebat ji mimovolně ve frázích a obratech. Není snazší se jen tak bezděčně naučit třeba tvoření záporu v oznamovací větě přítomného času tím, že vstřebám frázi „I don´t know“? Místo toho, abych memoroval poučky? Nebo tvoření příslovcí z přídavných jmen přidáním koncovky „-ly“ tak, že se nebudu primárně učit tuto poučku, ale spíš ji přirozeně vstřebám užitečnou frázi „Slowly but surely“ - „Pomalu, ale jistě“?
 • Řídíme se také metodami a přístupem k výuce cizího jazyka prosazované vlivným lingvistou, profesorem Krashenem (The Natural Approach). Ten zdůrazňuje, že běžné formální učení není dostatečně efektivní a jazyk bychom si spíše měli přirozeně osvojit. Jak? Tak, že studenta vystavíme srozumitelnému a zajímavému jazykovému materiálu a on se tak intuitivně bude zajímat spíše o jeho obsah než o jeho formu. Gramatiku, která je v takovém materiálu tak jako tak obsažena, vstřebá tedy také přirozeně a jakoby mimoděk. A to vše v relaxované atmosféře.
 • Naším velkým vzorem je i Méďa Béďa, který na rozdíl od svého malého kamaráda Bubu - plného pochyb a stále se něčeho strachujícího, jde po hlavě do akce a vždycky to nějak zvládne. A my všichni si přece můžeme spolu s Béďou říct „I´m smarter than the average bear“ - „Jsem chytřejší, než průměrný medvěd.“ 🙂 , jít do akce a posunout svou angličtinu dál.
Je lepší cizí jazyk vstřebávat, než se ho vědomě učit. Vstřebávejte ho postupně ze zajímavého jazykového materiálu, kterému rozumíte a v relaxované atmosféře.
prof. Stephen KrashenNatural Approach
Slovní zásoba je důležitější než gramatika. Ten, kdo se soustředí na slovní zásobu v kontextu a hlavně na ustálené výrazy, vstřebá s nimi přirozeně i gramatiku.
prof. Michael LewisLexical Approach
Selský rozum nám napovídá, že by se nejdříve měla učit slova objevující se často, než ta která se vyskytují jen zřídka.
prof. Geoffrey LeechCorpus Linguist
Ten kdo si věří a jde do akce, získá piknikový košík … nebo se naučí anglicky. Řídím se heslem „Jsem chytřejší než průměrný medvěd“ – a vy byste měli taky 🙂
prof. Méďa BéďaJdi-do-akce Approach

Kurz EspressoEnglish = to nejdůležitější z angličtiny v 10minutových lekcích

Co získáte a z čeho se kurz skládá:

EspressoEnglish je online vzdělávací program, což znamená, že dostanete přístup do členské sekce, ve které pro vás budou postupně uvolňovány jednotlivé lekce.  Výhodou online programu oproti klasickému jazykovému kurzu je to, že vám nic neunikne. Můžete se totiž vracet k jednotlivým lekcím, ukázkovým dialogům, vysvětlením slovní zásoby i gramatických jevů, znovu si je přečíst nebo si pustit znovu video a vše postupně a nenásilně vstřebat.

 

Online kurz

Tříměsíční online kurz angličtiny skládající se z 48 lekcí.

Nejdůležitější slovní zásoba

kurz obsahuje 250 z první tisícovky nejdůležitějších slov angličtiny. 69% z těchto 250 slov patří dokonce mezi 500 nejdůležitějších slov angličtiny.

Žádná izolovaná slovíčka

Všechna slova jsou obsažena v užitečných slovních obratech a dialozích, které ilustrují jejich užití v konverzaci.

Čeština = angličtina

Všechny slovní obraty jsou speciálně vybrány tak, aby měly stejné nebo velmi podobné znění v češtině i angličtině.

Video v každé lekci

V každé lekci je video namluvené rodilou mluvčí.

Překlady do češtiny

Každý obrat i dialog je přeložen do češtiny.

Mini-slovníček

Každá lekce obsahuje mini-slovníček, ve kterém je přeložena důležitá slovní zásoba z lekce.

Mini-kurz gramatiky

V každé lekci je vysvětlena nejdůležitější gramatika z lekce. Postupně si tak zopakujete ty nejdůležitější gramatické jevy.

„4 dny studuji, 3 dny odpočívám“

Studijní systém - 4 dny za sebou dostanete každý den email s odkazem k nové lekci v členské sekci. Pak bude třídenní přestávka.

Studijní automat

Nemusíte si říkat „Měl bych zase dělat angličtinu“. Kurz se připomene sám. Dostanete email, kliknete na odkaz a v členské sekci se pak pár minut budete věnovat angličtině.

Pro koho to je a pro koho to není

Úplný začátečník

pro úplného začátečníka není tento kurz vhodný, protože k jeho zvládnutí je nutná alespoň základní znalost angličtiny.

Pokročilý začátečník

jestli jste chodili na angličtinu do jazykové školy jen jedno nebo dvě „pololetí“, tak by pro vás byl tento kurz asi dost těžký. Pokud jste ale velmi motivovaní a umíte už nějaký jiný cizí jazyk, tak byste o něm mohli uvažovat.

Mírně pokročilý

kurz je určen hlavně pro mírně pokročilé - tedy pro ty z vás, kteří jste chodili na angličtinu déle než rok a máte tak solidní základy, i když si třeba sami myslíte, že jste už všechno zapomněli.

Středně a více pokročilý

kurz by pro vás byl příliš lehký. Pokud si ale nejste jisti, jak se řekne třeba „Nehoň mě!“ „Neber si to osobně“ „Co tě žere?“ „Věř tomu nebo ne“ „Jen mrháš mým časem“ „Co na to říct?“ apod., tak byste o něm mohli uvažovat.

Kolik to stojí?

Běžná cena tohoto online kurzu je 599 Kč.

Vám, kteří jste v minulosti chodili na naše jazykové kurzy, ale nabízíme teď tento kurz s 50% slevou.

Proč tak vysoká sleva? No a proč ne? 🙂 Berte ji jako určitou formu poděkování za to, že jste v minulosti chodili do našich kurzů pro veřejnost. Pokud se vám EspressoEnglish líbí, můžete ho prostě mít za půlku. V budoucnu jistě také občas nabídneme nějaké slevy z běžné ceny, ale takhle vysokou slevu máte teď jen vy. 

Kurz je tříměsíční a po slevě stojí:

 

299 Kč bez DPH

(362 Kč včetně DPH)

Za pár dnů tuhle nabídku stáhneme, protože ta platí jen pro vás. Pak kurz nabídneme dalším zájemcům za běžnou cenu. Zamyslete se prosím a rozhodněte se, jestli máte o kurz zájem. Nabídka pro vás bude trvat ještě:

Bonus ke kurzu

Všichni studenti, kteří dokončí kurz, obdrží zdarma eBook s přehledem všech anglických obratů a dialogů z kurzu včetně jejich překladu do češtiny .

A navíc:

Na zakoupený kurz se vztahuje 30denní Garance vrácení peněz

Záleží mi na tom, abyste byli spokojeni a věřím, že se vám kurz bude líbit. Pokud ale zjistíte, že vám kurz nevyhovuje, nemáte na něj čas nebo jste si to prostě jen rozmysleli, napište mi během prvních 30 dní na dusan@espressoenglish.cz a já vám bez otázek vrátím peníze v plné výši.

 

Znáte tohle čínské přísloví?

„Nejvhodnější doba k zasazení stromu byla před 20 lety. Druhá nejvhodnější doba je právě teď.“

Chceme dělat výuku jazyků jinak. Pevně věříme v to, že je správné a nejrychleji vedoucí k cíli zaměřit se primárně na to nejdůležitější a nejužitečnější v angličtině - a vstřebávat to postupně, v malých dávkách a v pohodové atmosféře.

Proto vznikl kurz EspressoEnglish - zkratka k tomu, jak se co nejdříve domluvit anglicky.

Pokud vás také oslovil tento koncept, tak využijte tuto "druhou nejvhodnější dobu" a posuňte svou angličtinu dál. 

Chcete-li tedy pokročit v pěstování svého "stromku angličtiny", klikněte tady dole na tlačítko "Chci koupit kurz" a pak na následující stránce vyplňte své údaje v objednávce.