UKÁZKOVÁ LEKCE 1 

Slowly but surely

Pomalu, ale jistě

Použijeme, když chceme říct, že cíle bude dosaženo, ale spíš než rychle a působivě to půjde pomalu a postupně.

SLOWLY BUT SURELY

Jill: How is your English? Are you improving? 

Ingrid: Yes, slowly but surely.

Jill: Jak ti jde angličtina? Zlepšuješ se? 

Ingrid: Ano, pomalu, ale jistě.