SLOVNÍ ZÁSOBA UKÁZKOVÉ LEKCE 1

Slowly but surely

Pomalu, ale jistě

 Jill: How is your English? Are you improving? 

Ingrid: Yes, slowly but surely.

SLOVNÍ ZÁSOBA

  • To improve = zlepšit se, zdokonalit se

  • Slow = pomalý

  • Sure = jistý

Chcete si poslechnout výslovnost některého ze slovíček nebo si k němu zobrazit doplňkové informace a další příklady užití ve větě? Pokud ano, tak vepište slovíčko tady vlevo do vyhledávacího políčka slovníku Cambridge Dictionaries Online a klikněte na Look it up. Nezapomeňte se pak vrátit zpátky sem k nám na EspressoEnglish 🙂