GRAMATIKA UKÁZKOVÉ LEKCE 1  

Slowly but surely

Pomalu, ale jistě

Jill: How is your English? Are you improving? 

Ingrid: Yes, slowly but surely.

GRAMATIKA

  • How is your English? = Jak ti jde angličtina?

    Doslova „Jaká je tvoje angličtina?“. Tahle věta může na první pohled vypadat komplikovaně, ale když se nad ní zamyslíte, uvědomíte si, že je konstruována úplně stejně jako třeba známé How are you? Tedy: tázací zájmeno-sloveso-podmět.

  • Are you improving? = Zlepšuješ se? 

    Tohle je otázka v průběhovém přítomném čase. Říkáte si „No moment, ptá se snad Jill na to, jestli se Ingrid zlepšuje právě teď? Nebo ji spíš zajímá to, jestli se Ingrid průběžně zlepšuje?“ Ano, asi spíš to druhé. Je třeba si uvědomit, že průběhový přítomný čas se používá nejenom když se něco děje právě teď, ale i pro vyjádření právě té průběžné změny. Tedy stavu, který se mění v průběhu času. Ingrid se učí a postupně se zlepšuje.

  • Slowly but surely = Pomalu, ale jistě

    V této větě máme dvě příslovce, která byla vytvořena z přídavných jmen slow a sure. Jak to uděláme? Jednoduše: vezmeme přídavné jméno a přidáme k němu koncovku –ly. A je to.