UKÁZKOVÁ LEKCE 3

In the wrong place at the wrong time

Na špatném místě ve špatnou dobu

Komentujeme situaci, kdy jsme se dostali do problémů, protože jsme prostě neměli dost štěstí, abychom se jim vyhnuli.

IN THE WRONG PLACE AT THE WRONG TIME

Sue: I heard you got caught by a ticket inspector.

Jill: Yeah, I was just in the wrong place at the wrong time.

Sue: Slyšela jsem, že tě chytil revizor.

Jill: Jo, prostě jsem byla na špatném místě ve špatnou dobu.