GRAMATIKA UKÁZKOVÉ LEKCE 3

In the wrong place at the wrong time

Na špatném místě ve špatnou dobu

Sue: I heard you got caught by a ticket inspector.

Jill: Yeah, I was just in the wrong place at the wrong time.

GRAMATIKA

  • You got caught = Nechal ses chytit

    Sloveso get můžeme použít pro vyjádření změny stavu. Je to dost užitečné a pomůže nám to rozšířit „zadarmo“ naši slovní zásobu. Jak se ta vazba vytváří? Dvojím způsobem:  1- Get+přídavné jméno (třeba get angry = rozzlobit se, doslova vlastně „stát se rozzlobeným“. favicon-16x16). Za druhé – bohužel teď musíme použít docela nesympaticky znějící gramatický termín, a sice „příčestí trpné“ (vypadá jako přídavné jméno, ale vzniklo ze slovesa) … tedy za druhé – 2-Get+příčestí trpné (jako příklad uvedeme třeba ze školy docela známou vazbu get married = oženit se/vdát se, doslova „stát se ženatým/vdanou). V naší větě je nepravidelné get v minulém čase, tedy ve tvaru got a za ním následuje příčestí caught a znamená „chycený“. Takže get caught doslova znamená „stát se chyceným“. (favicon-16x16favicon-16x16). 

    (favicon-16x16) Učíme se s Bobem. Bobem Marleym 🙂 Tady je jeden z jeho výroků: Some people feel the rain. Others just get wet. Tedy "Někteří lidé cítí/vnímají déšť. Jiní prostě jen zmoknou" (=stanou se mokrými).

    (favicon-16x16favicon-16x16) Pro ty z vás, co rádi dumají o tom, jak jazyk funguje, máme takovou šikovnou pomůcku, jak si tuto vazbu s get dát do širší souvislosti a lépe ji vstřebat: uvědomte si, že věci jsou vždy v nějakém stavu, pak dojde k jeho změně a výsledkem je jiný stav. Tento vztah se dá často vyjádřit pomocí sloves be (pro vyjádření stavu) a get (pro vyjádření změny). Tedy například: She was single (Byla svobodná – výchozí stav) ⇒ She got married (Vdala se - změna) ⇒ She is married (Je vdaná – nynější stav).