SLOVNÍ ZÁSOBA UKÁZKOVÉ LEKCE 3

In the wrong place at the wrong time

Na špatném místě ve špatnou dobu

Sue: I heard you got caught by a ticket inspector.

Jill: Yeah, I was just in the wrong place at the wrong time.

SLOVNÍ ZÁSOBA

  • To hear = slyšet. Nepravidelné sloveso, tvar minulého času = heard.
  • To catch = chytit. Nepravidelné sloveso, tvar minulého času = caught
  • To get caught - nechat se chytit / načapat.
  • To be = být. Nepravidelné sloveso, tvar minulého času = was (jen pro já a on/ona/ono) a were (pro ty, my, vy, oni)
  • Wrong = špatný

Chcete si poslechnout výslovnost některého ze slovíček nebo si k němu zobrazit doplňkové informace a další příklady užití ve větě? Pokud ano, tak vepište slovíčko tady vlevo do vyhledávacího políčka slovníku Cambridge Dictionaries Online a klikněte na Look it up. Nezapomeňte se pak vrátit zpátky sem k nám na EspressoEnglish 🙂