Je teď váš cíl "domluvit se anglicky" v nedohlednu?

Ten problém má řešení. A váš cíl není zas tak daleko, když máte zkušené průvodce: učitele cizích jazyků, slavné profesory i Méďu Béďu 🙂 

  • Za posledních 15 let prošlo firemními jazykovými kurzy, které jsme organizovali, několik tisíc firemních posluchačů. Důležitým komponentem těchto kurzů byla vždy "Angličtina pro zvláštní účely" (meetingy, prezentace, vyjednávání, společenský styk, networking aj.), která rozvíjí znalost nejdůležitější slovní zásoby a frazeologie pro efektivní firemní komunikaci.
  • Dalších 1500 studentů v Brně a v Praze prošlo jazykovými kurzy pro veřejnost se speciálním flexibilním rozvrhem, který umožnil každému studentovi přijít na lekci tehdy, kdy se mu to hodilo. I v těchto kurzech jsme kladli důraz na rozvoj nejužitečnější slovní zásoby, gramatiky a základních komunikačních dovedností.
  • Nyní přicházíme s kurzem angličtiny budovaným za pomoci údajů získaných frekvenční analýzou, tedy na základě statistických znalostí o přirozeném jazyce. Je nutné si uvědomit, že to, co se učíme, není stejně důležité. Pokud se zaměříte jen na to nejdůležitější a nejužitečnější, budete postupovat kupředu rychleji než v běžných jazykových kurzech.

SLOVNÍ ZÁSOBA NEBO GRAMATIKA?

NEUČTE SE. VSTŘEBÁVEJTE.

PŘIROZENĚ, V POHODĚ A BEZ STRESU.

JDĚTE DO AKCE.

Co je důležitější – gramatika nebo slovní zásoba? Obojí je důležité, ale slovní zásoba je mnohem důležitější. Dům se také skládá spíše z cihel než z malty. Slovní zásoba jsou cihly a gramatika je jejich „maltou“, tedy tím, co je drží pohromadě. Spolu s vlivným moderním přístupem k výuce jazyků The Lexical Approach věříme, že slovní zásoba je důležitější než gramatika. A gramatiku je lepší „vstřebávat“ než se jí „učit“. Vstřebat ji mimovolně ve frázích a obratech. Není snazší se jen tak bezděčně naučit třeba tvoření příslovcí z přídavných jmen přidáním koncovky „-ly“ tak, že se nebudu primárně učit tuto poučku, ale spíš ji přirozeně vstřebám užitečnou frází „Slowly but surely“ - „Pomalu, ale jistě“?

Řídíme se také metodami a přístupem k výuce cizího jazyka prosazovaným vlivným lingvistou, profesorem Krashenem (The Natural Approach). Ten zdůrazňuje, že běžné formální učení není dostatečně efektivní a jazyk bychom si spíše měli přirozeně osvojit. Jak? Tak, že studenta vystavíme srozumitelnému a zajímavému jazykovému materiálu a on se tak intuitivně bude zajímat spíše o jeho obsah než o jeho formu. Gramatiku, která je v takovém materiálu tak jako tak obsažena, vstřebá tedy také přirozeně a jakoby mimoděk. A to vše v relaxované atmosféře.

Naším velkým vzorem je i Méďa Béďa, který na rozdíl od svého malého kamaráda Bubu - plného pochyb a stále se něčeho strachujícího, jde po hlavě do akce a vždycky to nějak zvládne. A my všichni si přece můžeme spolu s Béďou říct „I´m smarter than the average bear“ - „Jsem chytřejší, než průměrný medvěd“, jít do akce a posunout svou angličtinu dál.

Je lepší cizí jazyk vstřebávat, než se ho vědomě učit. Vstřebávejte ho postupně ze zajímavého jazykového materiálu, kterému rozumíte a v relaxované atmosféře.
prof. Stephen KrashenNatural Approach
Slovní zásoba je důležitější než gramatika. Ten, kdo se soustředí na slovní zásobu v kontextu a hlavně na ustálené výrazy, vstřebá s nimi přirozeně i gramatiku.
prof. Michael LewisLexical Approach
Selský rozum nám napovídá, že by se nejdříve měla učit slova objevující se často, než ta která se vyskytují jen zřídka.
prof. Geoffrey LeechCorpus Linguist
Ten kdo si věří a jde do akce, získá piknikový košík … nebo se naučí anglicky. Řídím se heslem „Jsem chytřejší než průměrný medvěd“ – a vy byste měli taky 🙂
prof. Méďa BéďaJdi-do-akce Approach