SLOVNÍ ZÁSOBA UKÁZKOVÉ LEKCE 2

Put two and two together

Dát si dvě a dvě dohromady

 Sue: I´m afraid that John will figure it out. 

Jill: Don´t worry. John won´t figure it out. He can´t put two and two together.

SLOVNÍ ZÁSOBA

  • To be afraid = obávat se, bát se, mít strach. Afraid“ samo o sobě znamená „vystrašený, strachující se“, takže „I´m afraid“ znamená doslova „Jsem vystrašený“.
  • To worry = dělat si starosti
  • To put together  (frázové sloveso) = dát dohromady. Znamená také složit, smontovat, sestavit... prostě „dát dohromady“(favicon-16x16)
  • To figure out (frázové sloveso): přijít na něco. Popisuje schopnost něčemu porozumět nebo vyřešit problém. Takže znamená taky vyřešit, rozřešit, pochopit. (favicon-16x16)

(favicon-16x16) Říkáte si, že frázová slovesa jsou těžká a do tohoto kurzu nepatří? Některá jsou snadná (viz "to put together"), některá jsou těžší. V tomto kurzu jich bude doslova jen pár, ale obecně platí, že jsou velmi užitečná a bez některých se neobejdeme a musíme jim alespoň rozumět.

Chcete si poslechnout výslovnost některého ze slovíček nebo si k němu zobrazit doplňkové informace a další příklady užití ve větě? Pokud ano, tak vepište slovíčko tady vlevo do vyhledávacího políčka slovníku Cambridge Dictionaries Online a klikněte na Look it up. Nezapomeňte se pak vrátit zpátky sem k nám na EspressoEnglish 🙂