Slovní zásoba lekce 1

In the wrong place at the wrong time

Na špatném místě ve špatnou dobu

John: "I heard you got caught by a ticket inspector. "

Jill: "Yeah, I was just in the wrong place at the wrong time."

SLOVNÍ ZÁSOBA

  • Chcete si poslechnout výslovnost některého ze slovíček nebo si k němu zobrazit doplňkové informace a další příklady užití ve větě? Vepište slovíčko tady dole do slovníku Cambridge a klikněte na Look it up. Nezapomeňte se pak ze slovníku vrátit zpátky sem na EspressoEnglish 🙂

  • To hear = slyšet. Nepravidelné sloveso, tvar minulého času = heard.
  • To catch = chytit. Nepravidelné sloveso, tvar minulého času = caught
  • To get caught - nechat se chytit / načapat.
  • To be = být. Nepravidelné sloveso, tvar minulého času = was (jen pro já a on/ona/ono) a were (pro ty, my, vy, oni)
  • Wrong = špatný