Kontrola zboží a nakládky

https://www.china-business.cz/kontrola-zbozi-nakladky-v-cine/:

Vyhněte se reklamacím a zbytečným problémům při obchodování s čínskými firmami. Nechte zboží zkontrolovat ještě před odesláním z Číny. Obchodování s čínskými partnery má svá specifická rizika. Jedním z nich je i dodávka nekvalitního anebo nechtěného zboží, která dokáže obchod zcela pokazit. Riziko neuspokojivé dodávky ovšem spolehlivě sníží profesionální kontrola zboží a nakládky přímo v Číně.

Vaše zboží zkontroluje školený inspektor
Máme potřebné zázemí. Náš tým odborných pracovníků pokrývá celé jižní a východní pobřeží Číny. Ať už konkrétní čínský dodavatel sídlí kdekoli, Vaše zboží zkontroluje školený inspektor.

Dle Vašich preferencí naši inspektoři provedou nezávislou kontrolu kvality a kvantity zboží včetně balení přímo na místě, během výroby, po jejím ukončení i před samotnou nakládkou.

Kontrola a inspekce již během výroby, či před odesláním výrobku z Číny
Kontrolujeme:

  • úplnost balení
  • rozměry a fyzikální vlastnosti
  • pohledové vlastnosti
  • úplnost dodávky
  • kvalitu a způsob zabalení i značení
  • další parametry včetně konkrétních požadavků klienta

Množství a typ kontrolovaných parametrů a procento kontrolovaného zboží volíme na základě osobních zkušeností i speciálních požadavků klienta.

Síť našich školených inspektorů pokrývá značnou část území Číny. Díky výhodnému pokrytí strategických oblastí zbytečně nenarůstají cestovní náklady. Navíc můžeme rychle a pružně reagovat na požadavky klientů.

Všichni inspektoři projdou pečlivým výběrovým řízením a odborným školením. Při kontrolách a řešení svěřených úkolů osvědčují samostatnost, předvídavost, odpovědnost a dlouholetou zkušenost.

Kontrola nakládky klade důraz na:

  • správné naložení a zajištění nákladu
  • kompletnost dodávky
  • uzavření a zapečetění kontejneru

Výsledky kontroly zboží zpracujeme v českém jazyce do podoby Protokolu z kontroly.

Důkladná zpráva z výsledků inspekce Vám poskytne pevný základ pro informovaná rozhodnutí a případné přehodnocení dalších obchodních kroků. Jedním z nich může být například platba za zboží dodavateli.

Zajistíme také laboratorní testy zboží

Obchodujete citlivější artikl? Zvládneme i náročnější úkol. V případě nutnosti zajistíme testy vzorků zboží v certifikovaných laboratořích. Vzorky ke kontrole vždy vybírá či odebírá náš inspektor. Výsledky testů jsou tak zcela spolehlivé a mimo dosah vlivu ze strany dodavatele.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.