Asistovaný dovoz - Standard

https://www.china-business.cz/asistovany-dovoz-z-ciny/:

Využijte know-how naší společnosti a její komplexní zázemí v Číně s cílem omezit rizika obchodního případu

Fáze I.
je zaměřena na přípravu relevantní, ověřené nabídky, což může být v Číně z mnoha důvodů problematické. Mezi naše činnosti v této fázi patří zejména:

1. Příprava nabídky v následující struktuře:

 • identifikace dodavatele (důraz na předpokládanou spolehlivost, ověření referencí, základní právní dokumentace apod.),
 • cenové nabídky vybraných dodavatelů,
 • dostupné certifikace výrobků,
 • podmínky dovozu do EU,
 • logistické informace (balení, kapacita kontejneru, předběžná cena dopravy),
  platební a dodací podmínky,
 • předpokládaná lhůta výroby (dodávky).

2. Prověření jednoho vybraného subjektu z hlediska vhodnosti ke spolupráci (fyzická kontrola na místě, prověrka dokladů a technologických možností, existence firmy, reference, certifikace, sestavení Protokolu z kontroly vč. fotodokumentace)

Fáze II.
je zaměřena na vlastní uskutečnění bezpečného obchodu a zahrnuje zejména následující činnosti:

 • konzultace ke kupní smlouvě (objednávce) s dodavatelem (předmět smlouvy, technické požadavky, dodací podmínky a další náležitosti s cílem maximalizovat ochranu zákazníka v případě sporů),
 • kontrola výrobků před nakládkou v prostorách dodavatele dle zadání specifikovaného zákazníkem. Důraz bude kladen zejména na úplnost balení, funkčnost, rozměry, fyzikální vlastnosti, pohledové vlastnosti, úplnost dodávky a způsob zabalení,
 • kontrola nakládky a expedice od dodavatele,
 • asistence při zadávání platebních příkazů s ohledem na časté podvody v této oblasti,
 • zajištění dopravy na místo určení a celní odbavení,
 • poradenství v průběhu celého procesu,
 • asistence při vzniku nepředvídaných událostí,
 • překladatelské služby do/z čínštiny v rozsahu do 2 normostran zdarma (případné potřebné překlady běžné obchodní korespondence nejsou účtovány vůbec).
  Asistence při zajišťování obchodu končí převzetím výrobků zákazníkem v jeho skladu v tuzemsku.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.